POS Sisteminin Amaçları

1560-2-1508339997.png

POS Sisteminin Amaçları

Bir satış noktası (POS) sistemi, işletmelere perakende bilgilerini bilgisayarlaştırma, sistematize etme ve ilişkilendirebilme yeteneği sağlar. Karmaşık kayıt sistemleri de dahil olmak üzere yazarkasaların sınırlı bilgi toplama kapasitesine sahip olduğu durumlarda, POS sistemleri stok trendleri ve müşteri bilgileri hakkında ayrıntılı raporları toplayabilir, saklayabilir ve geri gönderebilir. Ayrıca, POS sistemleri, kişisel satışlarla birlikte kullanılan posta veya online sipariş sistemleri dahil olmak üzere çok sayıda satış ve sipariş sistemi ile daha kolay entegre olur.

ENVANTER YÖNETİMİ

POS sisteminin amaçlarından biri de stok yönetimi. POS sistemleri, envanter kalemlerinin alınması, takibi ve satışında barkod tanımlamasını kullanır. Hisse senedi seviyelerini izlemek için çalışma saatlerini harcamak yerine, düşük stok kalemlerini ne zaman yeniden sıralayacağınızı veya belirli kalemlerin satışını ne zaman kaydedeceğini belirleyin, POS sistemi envanteri izleme ve yönetme sürecinin çoğunu otomatikleştirebilir. Bir POS sistemi ayrıca, kullanıcıların satın alma, satın alma bedeli, satış fiyatı ve kar marjlarının maliyetlerini izleyerek, kullanıcıların raporları almalarına ve müşteri fiyatlandırmasının ne zaman ayarlanacağına karar vermelerine olanak sağlar.

MÜŞTERİ BİLGİSİ

Bir POS sisteminin yazılım ve bilgi giriş kapasitelerinin kapsamına bağlı olarak, perakendeciler mevcut müşteriler hakkında bilgi toplamak için bir POS sistemi kullanabilirler. Bir telefon numarası gibi müşteri tanımlama değişkenleri kullanarak perakendeciler, müşterilerin satın alma deneyimini özelleştirebilir. Örneğin bir kredi kartını dosyada tutmak, müşterilere sipariş vermeyi kolaylaştırır ve tekrar işini teşvik eder.

MUHASEBE OTOMASYONU

POS sisteminin bir diğer amacı, iş ile ilgili muhasebe ve kayıt tutma görevlerini basitleştirmektir. Satışlar otomatik olarak hesaplanmakta ve vergi borcu, brüt makbuzlar ve hatta envanter için satıcılara yapılan ödemeler gibi masraflar belirlenmektedir. Bilgisayarlı bir muhasebe sistemine dahil edildiğinde, bir POS sistemi satışları yönetebilir, vergileri toplayabilir, işlemleri kaydedebilir, kredi kartlarını temizleyebilir ve çeşitli kredi kartı işleme satıcılarından banka mevduatlarını takip edebilir.

TÜM NESNELER

Kısacası, POS sistemleri, bir perakendecinin mali süreçlerinin mümkün olduğu kadarını otomatik hale getirmeye çalışmaktadır. Bilgi raporlama doğruluğunu artırarak, perakendeciler daha sorunsuz operasyonlar ve önemli iş kararları verebilecekleri daha iyi bilgi edinirler. Bu bilgileri toplamak için gereken çalışma saatlerini azaltarak, perakendeciler kayıt tutma ve bilgi toplama ile ilgili maliyetleri azaltabilir. Benzer şekilde, perakendeciler, satın alma eğilimleri ve envanter seviyeleri hakkında daha güncel bilgilere sahip oldukları ve ayrıca, müşterilerden alınan fiyatlara ilişkin artan doğruluk düzeyine sahip oldukları için maliyetler daha da düşmektedir.

Alper

Yazar

Alper

Yorum Girin